Okładanie płytkami starego murku przy wjeździe do garażu

Usługa polegała na obłożeniu starego, brzydkiego murku oporowego przy wjeździe do garażu płytkami gresowymi.